Aplicacións Web

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

O módulo profesional aplicacións web ten:

  • o código MP0228.
  • unha duración de 123 horas
  1. BC1. Xestores de contidos
  2. BC2. Sistemas de xestión de aprendizaxe a distancia
  3. BC3. Servizos de xestión de ficheiros web
  4. BC4. Aplicacións de ofimática web
  5. BC5. Aplicacións web de escritorio


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Aplicacións Web do ciclo de grao medio Sistemas microinformáticos e redes. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.