PDM Avanzado FireBase Datos Sincronizados na nube

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • FireBase é unha plataforma xestionada por Google que permite, entre outras vantaxes, dispoñer dunha API para gardar e sincronizar datos na nube en tempo real.
 • Podemos ver neste enlace os prezos e características para os diferentes plans.
No caso do plan gratuíto, dispoñemos entre outras características, de:
 • 1GB de almacenamento.
 • 200 conexión simultáneas.
 • 10GB ao mes de descarga.
 • Podemos consultar neste outro enlace os límites anteriores tamén os límites a nivel de programación das coleccións que emprega FireBase para gardar información.Tipos de bases de datos

 • Permite dous tipos de bases de datos:
 • Realtime Database é a base de datos orixinal de Firebase.
 • Tipo de almacenamento: árbore json
 • As bases de datos se limitan á disponibilidade zonal nunha soa rexión
 • O escalamiento necesita fragmentación (se aumentamos o número de conexións ou escrituras por segundo necesitamos dividir a información en varias bases de datos)
 • Cloud Firestore é a opción mais nova cunha serie de vantaxes con respecto a opción anterior, coma:
 • Tipo de almacenamento: Base de datos NoSQL orientada aos documentos. Coleccións de documentos.
Os datos complexos e xerárquivos son máis doados de organizar e escalar. Emprega subcoleccións dentro dos documentos
Permite realizar consultas sobre os datos con filtros máis complexos.
 • As bases de datos son aloxadas en diferentes servidores de diferentes rexións.
 • O escalamiento non necesita fragmentación.


 • No caso de base de datos RealTime Database emprega arquivos json para gardar os datos, polo que teremos que ter coidado coa forma de gardar a información para acceder a ela da forma correcta.
Imaxinemos que temos un chat e queremos gardar esta información (exemplo obtido deste enlace):
 1 {
 2  "chats": {
 3   "one": {
 4    "title": "Historical Tech Pioneers",
 5    "messages": {
 6     "m1": { "sender": "ghopper", "message": "Relay malfunction found. Cause: moth." },
 7     "m2": { ... },
 8     // a very long list of messages
 9    }
10   },
11   "two": { ... }
12  }
13 }


Fixarse que a nivel de EE/R <=> relacional, os datos terían a relación de:
 • 1 CHAT (id,título) => N MENSAXES (m1,m2,...)
 • 1 PARTICIPANTE (nome) => N MENSAXES (Cada mensaxe é enviado por un participante do chat)
 • PARTICIPANTE <=> CHAT (un participante pode participar en múltiples chats)
Se na organización json anterior queremos obter o título de todos os chats teríamos que descargar a árbore completa (cando obtemos unha referencia a un nodo en Firebase, temos que descargar todo o que colga del) incluído todas as mensaxes.
Para evitalo poderíamos optar pola seguinte organización:
 1 {
 2  // Chats contains only meta info about each conversation
 3  // stored under the chats's unique ID
 4  "chats": {
 5   "one": {
 6    "title": "Historical Tech Pioneers",
 7    "lastMessage": "ghopper: Relay malfunction found. Cause: moth.",
 8    "timestamp": 1459361875666
 9   },
10   "two": { ... },
11   "three": { ... }
12  },
13 
14  // Conversation members are easily accessible
15  // and stored by chat conversation ID
16  "members": {
17   // we'll talk about indices like this below
18   "one": {
19    "ghopper": true,
20    "alovelace": true,
21    "eclarke": true
22   },
23   "two": { ... },
24   "three": { ... }
25  },
26 
27  // Messages are separate from data we may want to iterate quickly
28  // but still easily paginated and queried, and organized by chat
29  // conversation ID
30  "messages": {
31   "one": {
32    "m1": {
33     "name": "eclarke",
34     "message": "The relay seems to be malfunctioning.",
35     "timestamp": 1459361875337
36    },
37    "m2": { ... },
38    "m3": { ... }
39   },
40   "two": { ... },
41   "three": { ... }
42  }
43 }


Como podemos observar a organización é parecida a ter un modelo relacional, xa que temos as entradas cos CHATS, as entradas cos PARTICIPANTES e as entradas coas MENSAXES.
Loxicamente dita organización pode variar en función das necesidades de consulta de información.Creación do proxecto FireBase

Nota: Analytics é unha ferramenta de Google para obter informes sobre o uso do noso sitio web ou como no caso de aplicacións Web, permite rexistrar eventos que se produzan dende a nosa aplicación (teremos que programar dito rexistro na aplicación móbil). Por exemplo, seleccionar un produto dunha lista sería un bon evento para rexistrar.
Proxecto Android

 • Temos que crear un proxecto Android cun MinSDK API 16 (Jelly Bean) ou superior.
 • Deberemos empregar a versión de Gradle 4.1 ou superior.
 • Os emuladores onde fagamos as probas teñen que ter unha imaxe con Google Play. • Como estamos a empregar unha base de datos de tipo Cloud Firestore, debemos seguir estes pasos.https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data#update_elements_in_an_array


ERROR => Caused by: java.lang.IllegalStateException: Default FirebaseApp is not initialized in this process es.cursoandroid.cifprodolfoucha.localizaciongpscliente. Make sure to call FirebaseApp.initializeApp(Context) first.

Solución (a versión pode que teña que ser distinta):

Build.gradle(Project)

1 buildscript {
2   
3   repositories {
4     google()
5     jcenter()
6   }
7   dependencies {
8     classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.4.1'
9     classpath 'com.google.gms:google-services:4.2.0'


Build.gradle(app)

 1 dependencies {
 2   implementation fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
 3   implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0'
 4   implementation 'com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0'
 5   testImplementation 'junit:junit:4.12'
 6   androidTestImplementation 'com.android.support.test:runner:1.0.2'
 7   androidTestImplementation 'com.android.support.test.espresso:espresso-core:3.0.2'
 8   implementation 'com.google.firebase:firebase-database:16.1.0'
 9   implementation 'com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2'
10   implementation 'com.android.support:recyclerview-v7:28.0.0'
11   implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.1.3'
12   implementation 'com.android.support:design:28.0.0'
13   implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.0'
14 }
15 
16 apply plugin: 'com.google.gms.google-services'https://firebase.google.com/docs/firestore/query-data/listen?hl=es-419-- Ángel D. Fernández González -- (2019).