PDM Avanzado GoogleMaps

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Neste punto imos aprender como debuxar e controlar un Mapa de GoogleMaps.

Debido a que o control que debuxa o mapa fai uso dun MapFragment e esta clase foi introducida a partires da API 12 (Android 3.1) teremos dúas formas de utilizalo dependendo da API mínima ó que vaia dirixida a nosa aplicación.

Para poder utilizar un Google Map necesitaremos:

 • Google Play services (a aplicación debe estar instalada no dispositivo real. Isto xa se fai automaticamente a partires da versión 2.3).
 • Google Maps API key: Unha clave que nos proporciona Google e que ten estar posta no AndroidManifiest.xml. Para ser exactos imos necesitar dúas. Unha para a versión de desenrolo e outra para cando xeremos o APK.
 • Unha serie de permisos a engadir no AndroidManifiest.xml


Aclaración sobre o dispositivo virtual android (AVD)

Para poder utilizar o mapa nun AVD é necesario descargar unha imaxe que sexa Google API. Podemos crear un novo AVD ou modificar un das xa creados. Neste exemplo actualizaremos un.


No caso de utilizar a máquina de VirtualBox entregada para este curso, isto non será necesario.

Importación de Google Play Services ao noso proxecto

Debemos de engadir a librería de Google Play Services ao noso proxecto.

Para facelo:


A partires da versión 6.5 de Google Play Services podemos indicar que 'partes' queremos compilar. No noso caso, poderíamos cambiar a liña anterior por esta:

Nota: Deberes adaptalo á versión actual. Podedes consultar a lista actualizada neste enlace.

1 implement 'com.google.android.gms:play-services-maps:9.0.2'


Podemos ver nesta imaxe as opcións que dispoñemos e poder elixir aqueles servizos que nos interese:

PDM Avanzada GoogleMap 9.JPG

Información obtida de https://developers.google.com/android/guides/setup#add_google_play_services_to_your_project


Mais información no seguinte enlace


A maiores debemos engadir o seguinte permiso no arquivo AndroidManifiest.xml:

 • Dentro da entrada <application>:
 1   <application
 2     android:allowBackup="true"
 3     android:icon="@drawable/ic_launcher"
 4     android:label="@string/app_name"
 5     android:theme="@style/AppTheme" >
 6   
 7     <meta-data
 8       android:name="com.google.android.gms.version"
 9       android:value="@integer/google_play_services_version" />
10 
11     ............Para saber por código se un dispositivo ten o Google Play Service:

1 int resultCode =GooglePlayServicesUtil.isGooglePlayServicesAvailable(this);
2 
3 if (ConnectionResult.SUCCESS != resultCode) {
4 
5  // Neste caso ou non ten instalado o Google Play Services ou necesita actualizarse,...
6 }


En caso de erro podemos descubrir que pasa:

1 GooglePlayServicesUtil.getErrorDialog(resultCode, this, 0).show();

IMPORTANTE: É necesario que a versión que poñamos no noso proxecto sexa inferior ou igual que a que ten o dispositivo onde imos a executar a aplicación. En caso contrario, pedirá no dispositivo a necesidade de actualizar a versión de Google Play Services, e se o facemos dende un dispositivo virtual non funcionará...

Actualizacións (Update) de Google Play Services

Pode suceder que o noso dispositivo/emulador non teña a versión de Google Play Services que estamos a indicar.
Se a nosa versión é superior ao da versión do dispositivo non pasa nada.
Se a nosa versión é inferior á versión instalada no emulador / dispositivo temos dúas posibilidades:

 • Actualizar á versión indicada.
 • Cambiar o número de versión do arquivo build.gradle pola versión do noso dispositivo/emulador.

Para saber que versión temos, debemos ir a:

Pode suceder que cando poñades esa versión, o Android Studio non a atope. Para comprobar as versións que podedes poñer, teremos que ir ao cartafol onde se atopa instalado o sdk e dentro deste a /Cartafol_SDK/extras/google/m2repository/com/google/android/gms/play-services
PDM Avanzada GoogleMap 12.JPG


Unha vez cambiada a versión lembrar premer a opción Sync da parte superior-dereito do Android Studio.

PDM Avanzada GoogleMap 7.JPG


Nota: Se non tedes o Google Play Repository, ao poñer unha versión non descargada vos dará un erro o proxecto, e na parte inferior-esquerda vos aparecerá unha mensaxe coa opción de descargar dito repositorio....

PDM Avanzada GoogleMap 11.JPG

Creando un proxecto novo cun Google Map

 • En Android Studio podemos crear un proxecto preparado para facer uso dun mapa de Google Maps.
Para iso:Xeración das API KEYS

Para poder utilizar un mapa de Google necesitamos xerar unha Key dende a consola de Google. Para ser máis concretos imos necesitar xerar dúas Keys, unha para facer procesos de debugger (cando estamos a desenrolar a aplicación) e outra xa definitiva para cando xeremos o APK que será entregado ou descargado polos usuarios da nosa aplicación.

Obtención da pegada dixital SHA1

Un paso necesario para obter esa Key é obter a pegada dixital.

Como comentamos antes imos ter dúas, unha mentres estamos a desenrolar a aplicación e outra para cando teñamos a aplicación rematada e lista para entregar ós usuarios.

Obtención da pegada dixital SHA1 Depuración

Graficamente
Opción a)
 • Debemos premer na parte dereita do Android Studio sobre a icona de Gradle. Ao facelo, aparecerá a venta que amosa a imaxe. Debemos refrescar a despois premer dúas veces sobre a opción Signing report do voso proxecto (root).

 • Ao facer o paso anterior xerarase na parte inferior dereita o resultado no que se amosa a pegada dixital SHA1 (lembrar premer sobre a opción Gradle Consola para ver os resultados.


 • Nota: Lembrar cambiar a configuración de execución para que execute o noso proxecto:
  PDM Avanzada GoogleMap 30.jpg
  Opción b)
  • Editar o arquivo /res/values/google_maps_api.xml
  PDM Avanzada GoogleMap 28.jpg
  Dende consola

  Esta información tamén se pode obter dende unha consola ou terminal. En Windows é mellor utilizar unha consola con permisos administrativos (executar como administrador).

  Debemos situarnos coa orde cd (se non o temos no path) no cartafol onde estea instalado o JDK e dentro deste no cartafol /bin/.

  Nese cartafol se atopa o executable keytool.

  • LINUX:
  1 ./keytool -list -v -keystore ~/.android/debug.keystore -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android
  


  • WINDOWS:
  1 keytool -list -v -keystore "%USERPROFILE%\.android\debug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass android -keypass android
  

  Obtención da pegada dixital SHA1 Produción

  Esta a obteremos cando a aplicación estea rematada e xeremos o apk a entregar ós usuarios.

  Esta parte está contemplada na Unidade de empaquetado e distribución.

  Obtención da API KEY

  Unha vez temos a pegada dixital, temos que acceder ó sitio web indicado no arquivo /res/values/google_maps_api.xml (cambiando os XXXXXXX polo SHA1 de produción ou de depuración)
  1   To get one, follow this link, follow the directions and press "Create" at the end:
  2 
  3   https://console.developers.google.com/flows/enableapi?apiid=maps_android_backend&keyType=CLIENT_SIDE_ANDROID&r=0EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:74%3Bcom.example.angel.olamundo
  


  • IMPORTANTE: Debemos ter coidado coa versión na que estamos a desenvolver a aplicación xa que imos ter dos arquivos google_maps_api.xml:
  • release : app\src\release\res\values\google_maps_api.xml
  • debug : app\src\debug\res\values\google_maps_api.xml
  Polo tanto cando cambiemos de 'debug' a 'release' teremos que poñer a Api key outra vez.
  Lembrar que vimos neste enlace da wiki como cambiar dunha versión a outra.


  Nota: Solicitará entrar cunha conta de gmail. Se non a temos teremos que rexistrarnos e crear unha nova.


  O proceso é o seguinte:

  Nota Importante:

  Lembrar que se queremos entregar a aplicación aos usuarios (xerar o APK) debemos de obter e utilizar a API KEY a partires da SHA1 de produción, como indicamos neste enlace.
  O lóxico é que primeiro xeredes unha API KEY (cando se está a facer probas). Como xa está xerada a API KEY o único que teredes que facer é editar quen ten acceso a utilizar esa api key premendo o botón 'Editar Aplicaciones Android Permitidas'. Nese intre teredes que poñer o SHA1 obtido do voso almacén de claves (obtención da SHA1).
  • Unha vez temos a API KEY debemos de modificar o arquivo google_maps_api.xml:
  PDM Avanzada GoogleMap 31.jpg

  Permisos necesarios e uso da nova API KEY

  Para poder utilizar GoogleMap debemos modificar o arquivo AndroidManifiest.xml coas seguintes entradas:

  • Debemos engadir os seguintes permisos:
  1   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  2   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  3   <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
  


  • Os seguintes permisos non son obrigatorios pero se recomendan utilizalos:
  1   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  2   <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
  
  O primeiro serve para permitir que se utilice o WIFI ou antenas móbiles para determinar a localización.
  O segundo serve para permitir que se utilice o GPS para determinar a localización.


  • É necesario que a tarxeta gráfica soporte OPEN GL 2.0 para a renderización do mapa.
  1 <uses-feature
  2     android:glEsVersion="0x00020000"
  3     android:required="true"/>
  

  Renderizado do MAPA

  Debemos crear un layout para a activity no que se visualizará o mapa.

  Aquí temos varias opcións:

  • Podemos facer que o mapa ocupe todo o layout:
  1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2 <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3      android:id="@+id/map"
  4      android:layout_width="match_parent"
  5      android:layout_height="match_parent"
  6      android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment"/>
  


  • Podemos facer que o mapa forme parte dun layout:
   1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   2 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   4   android:layout_width="match_parent"
   5   android:layout_height="match_parent"
   6 >
   7 
   8 	<fragment 
   9      android:id="@+id/map"
  10      android:layout_width="match_parent"
  11      android:layout_height="match_parent"
  12      android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment"/>
  13 
  14 </RelativeLayout>
  


  • Unha vez definido o layout creamos a activity que o carga:
   1 import android.app.Activity;
   2 import android.os.Bundle;
   3 
   4 public class UD10_02_Mapa extends Activity {
   5 
   6 	@Override
   7 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   8 		super.onCreate(savedInstanceState);
   9 		setContentView(R.layout.layout_anteriormente_definido);
  10 	}
  11 }
  


  Se facemos todos os pasos indicados teremos como resultado algo parecido a isto:

  PDM Avanzada GoogleMap 32.jpg


  Versións da API

  Como podemos comprobar o mapa utiliza unha clase MapFragment para visualizarse.

  Esta clase foi introducida a partires da API 12 (Android 3.1). Se necesitamos desenrolar unha aplicación para unha versión anterior teremos que modificar o layout e poñer o seguinte:

  1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2 <fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3      android:id="@+id/map"
  4      android:layout_width="match_parent"
  5      android:layout_height="match_parent"
  6      android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment"/>
  7 />
  


  • Neste caso a activity debe ser unha subclase da clase FragmentActivity que se atopa na librería de compatibilidade v4:
   1 import android.os.Bundle;
   2 import android.support.v4.app.FragmentActivity;
   3 
   4 public class UD10_02_Mapa extends FragmentActivity {
   5 
   6 	@Override
   7 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   8 		super.onCreate(savedInstanceState);
   9 		setContentView(R.layout.activity_ud10_02_mapa);
  10 	}
  11 }
  

  Manexo do Mapa

  Unha vez temos o mapa no layout podemos facer referencia a el dende a activity e modificar propiedades, facer zoom, mover a cámara...

  Faremos uso da clase GoogleMap:

  • Para referenciar o mapa, debemos facer uso da interface onMapReadyCallback:
  1 public class MainActivity extends Activity implements OnMapReadyCallback {
  2 
  3 }
  


  Ao implementar dita interface xerase automaticamente o seguinte código:
   1 import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
   2 
   3 private GoogleMap googleMap;
   4 
   5   @Override
   6   public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
   7 
   8    googleMap = ((MapFragment) getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)).getMap();
   9 
  10   }
  


  Para que chame a este método temos que facer uso do método getMapAsync da clase MapFragment. Nalgún sitio da Activity (normalmente no método onCreate) chamaremos a este método:
  1     ((MapFragment) getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)).getMapAsync(this);
  


  • Se necesitamos que o GoogleMap funcione en versións anteriores á API 12 (Android 3.1) teremos que refencialo desta forma, facendo uso da librería de compatibilidade v4:
  1     ((SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)).getMapAsync(this);
    Entre os métodos que podemos empregar:

  • setMapType(TIPO_MAPA): Cambio o tipo de mapa, sendo TIPO_MAPA:
  • GoogleMap.MAP_TYPE_TERRAIN
  • GoogleMap.MAP_TYPE_NORMAL
  • GoogleMap.MAP_TYPE_SATELLITE
  • GoogleMap.MAP_TYPE_HYBRID


  • moveCamera(TIPO_MOVEMENTO): Move a cámara directamente.
  • animateCamera(TIPO_MOVEMENTO): Move a cámara cunha animación.
  sendo TIPO_MOVEMENTO:
  • CameraUpdateFactory.zoomIn(): Aumenta en 1 o zoom.
  • CameraUpdateFactory.zoomOut(): Diminúe en 1 o zoom.
  • CameraUpdateFactory.zoomTo(nivel_de_zoom): Nivel de zoom entre 2 e 21.
  • CameraUpdateFactory.newLatLng(lat, long): Nova lonxitude e latitude.
  • CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(lat, long, zoom): Nova lonxitude e latitude cun zoom determinado.
  • CameraUpdateFactory.scrollBy(scrollHorizontal, scrollVertical): Fai un movemento en scroll desprezando o mapa o número de pixeles indicados.
  Nota: Para mover a cámara ou cambiar o zoom faremos uso da clase CameraUpdateFactory e os seus métodos de clase.


  Exemplo de código:
  1 LatLng pos = new LatLng(latitude, lonxitude);
  2 googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(pos,15));
  

  Importante: Fixarse como para manexar lonxitudes-latitudes temos que facer uso da clase LatLng.


  • getCameraPosition(): Devolve un obxecto da clase CameraPosition a posición da cámara. Dentro desta clase podemos chamar á propiedade target que nos devolve un obxecto da clase LatLng que representa a lonxitude e latitude da posición da cámara.
  Exemplo de código:
  1 CameraPosition posCam = googleMap.getCameraPosition();
  2 LatLng posicion = posCam.target;
  


  Tamén podemos obter o zoom, orientación e ángulo accedendo ás propiedades zoom, bearing e tilt.

  Marcas no Mapa

  Outra das aplicacións que pode ter o uso de GoogleMap é indicar mediante iconas, posicións concretas do mapa no que alberguemos certa información.

  PDM Avanzada GoogleMap 33.jpg

  Isto o conseguimos coas clases Marker e MarkerOptions.

  • MarkerOptions: Crea unha marca nova no mapa.

  A forma de agregala sería:

  1 googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
  2 		.position(googleMap.getCameraPosition().target)
  3 		.title("TI")
  4 		.snippet("Ti nesta posición:"+ googleMap.getCameraPosition().target.toString())
  5 		.icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.ic_launcher)));
  
  Onde:
  • position: Posición da marca.
  • title: Texto que aparece na marca.
  • icon: Icona asociada á marca.
  • sniper: Texto que aparece cando pulsamos sobre a marca no mapa.

  A chamada ó método addMarker nos devolve o obxecto da clase Marker:


  • Marker: Representa a marca no mapa.
  1 Marker marca;
  2 marca = googleMap.addMarker(new MarkerOptions()
  3 		.position(googleMap.getCameraPosition().target)
  4 		.title("TI")
  5 		.snippet("Ti nesta posición:"+ googleMap.getCameraPosition().target.toString())
  6 		.icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.ic_launcher)));
  
  A través deste obxecto podemos obter:
  • getPosition(): A posición (obxecto da clase LatLng).
  • getRotation(): A súa rotación.
  • getTitle(): O seu título.
  .....
  • remove(): eliminamos a marca do mapa.
  • setVisible(boolean): Indicamos se queremos que sexa visible a marca no mapa.

  Liñas no Mapa

  Algunhas veces pode sernos de utilizade 'unir' diferentes marcas no mapa (para indicar unha ruta por exemplo).

  PDM Avanzada GoogleMap 34.jpg

  Para facelo podemos empregar a clase PolygonOptions.


  Nota: Este tipo de liña crea unha figura 'pechada' entre os puntos que a conforman. Se queremos marcar rutas podemos empregar a clase Polyline. Máis información neste enlace.


  Esta clase dispón do método add no que se lle pasa a posición a engadir (en forma de obxecto da clase LatLng).

  Cando se engade un obxecto desta clase ó mapa, este une os puntos.

  Por exemplo:

  1 PolygonOptions polOpt = new PolygonOptions();
  2 polOpt.add(new LatLng(10,10));
  3 polOpt.add(new LatLng(11,11));
  4 polOpt.add(new LatLng(12,12));
  5 polOpt.strokeColor(Color.BLUE);
  6 				
  7 googleMap.clear();
  8 googleMap.addPolygon(polOpt);
  


  • Liña 5: Establece unha cor para a liña que vai unir os diferentes puntos.
  • Liña 7: Limpa o mapa de marcas e liñas previamente debuxadas.
  • Liña 8: Engade ó mapa o conxunto de liñas.
  Caso Práctico

  O obxectivo desta práctica é crear unha pantalla cun mapa de google.

  Poderemos cambiar de tipo de mapa (Satélite / Terrestre), movernos ó centro do mapa e gardar a posición e ir uníndoas cun polígono.

  O aspecto desta práctica é o seguinte:


  PDM Avanzada GoogleMap 35.jpg
  • Como funciona a práctica:
  A nosa icona sempre se visualizará no centro do mapa. Esta será a posición que poderemos gardar como 'puntos de paso' e que despois se unirán formando unha ruta.
  Na parte superior temos:
  Botón Satélite: Cambia o aspecto a modo satélite.
  Botón Terrestre: Cambia o aspecto a modo terrestre.
  Botón Marcar: Garda nun array a posición da icona. Unha vez temos gardados máis de dous, crea un polígono unindo os puntos.
  Botón Mover: Move a icona ó centro do mapa. Para mover o mapa temos que premer sobre o mapa e sen soltar, arrastrar.
  Ó premer sobre a icona informa da posición e amosa un texto.


  IMPORTANTE: Aspectos a ter en conta para que funcione este práctica

  • Necesitaremos xerar unha API KEY para o voso eclipse e proxecto como vimos neste punto: Obtención da API KEY.
  • Unha vez obtida debemos de escribila no sitio correspondente do arquivo google_maps_api.xml en /res/values

  Creamos a activity

  • Nome do proxecto: UD10_02_Mapa
  • Nome da activity: UD10_02_Mapa.java


  Código do layout xml

   1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   2 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
   4   android:layout_width="match_parent"
   5   android:layout_height="match_parent"
   6  
   7 >
   8 
   9 	<fragment 
  10      android:id="@+id/map"
  11      android:layout_width="match_parent"
  12      android:layout_height="match_parent"
  13      android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment"/>
  14 
  15 	<Button
  16 	  android:id="@+id/UD10_02_btnSatelite"
  17 	  android:layout_width="wrap_content"
  18 	  android:layout_height="wrap_content"
  19 	  android:layout_alignParentLeft="true"
  20 	  android:layout_alignParentTop="true"
  21 	  android:text="Satelite" />
  22 
  23 	<Button
  24 	  android:id="@+id/UD10_02_btnTerrestre"
  25 	  android:layout_width="wrap_content"
  26 	  android:layout_height="wrap_content"
  27 	  android:layout_alignParentTop="true"
  28 	  android:layout_toRightOf="@+id/UD10_02_btnSatelite"
  29 	  android:text="Terrestre" />
  30 
  31 	<Button
  32 	  android:id="@+id/UD10_02_btnMarcar"
  33 	  android:layout_width="wrap_content"
  34 	  android:layout_height="wrap_content"
  35 	  android:layout_alignParentTop="true"
  36 	  android:layout_toRightOf="@+id/UD10_02_btnTerrestre"
  37 	  android:text="Marcar" />
  38 
  39 	<Button
  40 	  android:id="@+id/UD10_02_btnMover"
  41 	  android:layout_width="wrap_content"
  42 	  android:layout_height="wrap_content"
  43 	  android:layout_alignParentTop="true"
  44 	  android:layout_toRightOf="@+id/UD10_02_btnMarcar"
  45 	  android:text="Mover" />
  46 
  47 </RelativeLayout>
  


  Código da clase UD10_02_Mapa
  Obxectivo: Traballar cun mapa de Google Map utilizando marcas.

   1 import java.util.ArrayList;
   2 
   3 import android.app.Activity;
   4 import android.graphics.Color;
   5 import android.os.Bundle;
   6 import android.view.View;
   7 import android.view.View.OnClickListener;
   8 import android.widget.Button;
   9 import android.widget.Toast;
   10 
   11 import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
   12 import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
   13 import com.google.android.gms.maps.MapFragment;
   14 import com.google.android.gms.maps.model.BitmapDescriptorFactory;
   15 import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
   16 import com.google.android.gms.maps.model.Marker;
   17 import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions;
   18 import com.google.android.gms.maps.model.PolygonOptions;
   19 
   20 
   21 public class UD10_02_Mapa extends Activity implements OnMapReadyCallback {
   22   private GoogleMap googleMapa;
   23   private Marker marcaActual;
   24   private ArrayList<LatLng>marcas;
   25 
   26   private void xestionarEventos(){
   27 
   28     Button btnSatelite = (Button)findViewById(R.id.UD10_02_btnSatelite);
   29     btnSatelite.setOnClickListener(new OnClickListener() {
   30 
   31       @Override
   32       public void onClick(View arg0) {
   33         // TODO Auto-generated method stub
   34 
   35         googleMapa.setMapType(GoogleMap.MAP_TYPE_SATELLITE);
   36 
   37       }
   38     });
   39     Button btnTerrestre = (Button)findViewById(R.id.UD10_02_btnTerrestre);
   40     btnTerrestre.setOnClickListener(new OnClickListener() {
   41 
   42       @Override
   43       public void onClick(View arg0) {
   44         // TODO Auto-generated method stub
   45 
   46         googleMapa.setMapType(GoogleMap.MAP_TYPE_TERRAIN);
   47 
   48       }
   49     });
   50 
   51     Button btnMover = (Button) findViewById(R.id.UD10_02_btnMover);
   52     btnMover.setOnClickListener(new OnClickListener() {
   53 
   54       @Override
   55       public void onClick(View arg0) {
   56         // TODO Auto-generated method stub
   57 
   58         if (marcaActual != null)
   59           marcaActual.remove();
   60 
   61         marcaActual = googleMapa.addMarker(new MarkerOptions()
   62             .position(googleMapa.getCameraPosition().target)
   63             .title("TI")
   64             .snippet(
   65                 "Ti nesta posición:"
   66                     + googleMapa.getCameraPosition().target
   67                     .toString())
   68             .icon(BitmapDescriptorFactory
   69                 .fromResource(R.drawable.common_ic_googleplayservices)));
   70 
   71       }
   72     });
   73 
   74     Button btnMarcar = (Button)findViewById(R.id.UD10_02_btnMarcar);
   75     btnMarcar.setOnClickListener(new OnClickListener() {
   76 
   77       @Override
   78       public void onClick(View arg0) {
   79         // TODO Auto-generated method stub
   80 
   81         marcas.add(googleMapa.getCameraPosition().target);
   82 
   83         PolygonOptions polOpt = new PolygonOptions();
   84         for (LatLng lugar : marcas){
   85           polOpt.add(lugar);
   86         }
   87         polOpt.strokeColor(Color.BLUE);
   88 
   89         googleMapa.clear();
   90         googleMapa.addPolygon(polOpt);
   91 
   92         marcaActual = googleMapa.addMarker(new MarkerOptions()
   93             .position(googleMapa.getCameraPosition().target)
   94             .title("TI")
   95             .snippet(
   96                 "Ti nesta posición:"
   97                     + googleMapa.getCameraPosition().target
   98                     .toString())
   99             .icon(BitmapDescriptorFactory
  100                 .fromResource(R.drawable.common_ic_googleplayservices)));
  101 
  102       }
  103     });
  104 
  105   }
  106 
  107   @Override
  108   public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
  109     this.googleMapa = googleMap;
  110 
  111     LatLng pos = new LatLng(42.879985, -8.544855); // Posición de Santiago de Compostela
  112 
  113     marcaActual = googleMapa.addMarker(new MarkerOptions()
  114         .position(pos)
  115         .title("TI")
  116         .snippet("Ti nesta posición:" + pos.toString())
  117         .icon(BitmapDescriptorFactory.fromResource(R.drawable.common_ic_googleplayservices))
  118     );
  119 
  120     googleMapa.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(marcaActual.getPosition(),16));
  121 
  122     xestionarEventos();
  123 
  124   }
  125 
  126   @Override
  127   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  128     super.onCreate(savedInstanceState);
  129     setContentView(R.layout.activity_ud10_02__mapa);
  130 
  131     marcas = new ArrayList<LatLng>();
  132    ((MapFragment) getFragmentManager().findFragmentById(R.id.map)).getMapAsync(this);
  133 
  134 
  135   }
  136 
  137 }
  
  • Liña 22: Definimos o mapa de google.
  • Liña 23: A marca que representa a nosa posición. É necesaria xa que se queremos movela temos que primeiro eliminala e despois volvela a crear.
  • Liña 24: Definimos o array que vai representar o conxunta de puntos que temos gardados.
  • Liña 35: Cambiamos o modo a Satélite ó premer o botón.
  • Liña 46: Cambiamos o modo a Terrestre ó premer o botón.
  • Liñas 58-69: Xestionamos o evento Click sobre o botón mover.
  • Liñas 58-59: Eliminamos a icona do mapa.
  • Liñas 61-69: Agregamos unha nova icona (marca) na posición actual da cámara.
  • Liñas 81-100: Xestionamos o evento Click sobre o botón marcar.
  • Liña 81: Agregamos a posición actual da cámara ó array de marcas.
  • Liñas 83-86: Creamos un PolygonOptions e agregamos todas as marcas gardadas no array.
  • Liña 87: Establecemos de cor azul a liña que une os puntos.
  • Liña 89: Limpa o mapa.
  • Liña 90: Agrega o PolygonOptions para debuxar as liñas entre os puntos.
  • Liñas 92-100: Agregamos unha nova icona (marca) na posición actual da cámara.
  • Liñas 107-123: Obtén unha referencia ó mapa e crea unha marca (icona) en Santiago de Compostela. Chamado automaticamente cando facemos uso do método getMapAsync da clase MapFragment.
  • Liña 108: Obtén unha referencia ó mapa.
  • Liñas 112-117: Crea unha marca (icona) en Santiago de Compostela.
  • Liña 119: Move a cámara do mapa á posición da marca cun zoom de 15.
  • Liña 121: Engadimos a xestión de eventos aos botóns.
  • Liña 130: Indicamos que cando o mapa estea preparado chame automaticamente ao método onMapReady da interface.  -- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (Actualizado 2016).