Implantación de aplicacións web

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Introdución

O módulo profesional Implantación de aplicacións web ten:

 • o código MP0376.
 • unha duración de 122 horas

Unidades formativas

Está subdividido en dúas unidades formativas.

Unidade formativa 1: instalación e xestión de aplicacións web

 • Código: MP0376_12.
 • Duración: 49 horas.
 1. BC1. Instalación de servidores para aplicacións web
 2. BC2. Instalación de xestores de contidos
 3. BC3. Administración de xestores de contidos
 4. BC4. Implantación de aplicacións de ofimática web

Unidade formativa 2: adaptación de aplicacións web

 • Código: MP0376_22
 • Duración: 73 horas.
 1. BC1. Programación de documentos web utilizando linguaxes de guións de servidor
 2. BC2. Acceso a bases de datos desde linguaxes de script de servidor
 3. BC3. Adaptación de xestores de contidos

Seguemento e rúbricas


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Implantación de aplicacións web do ciclo de grao superior Administración de Sistemas Informáticos e Redes. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

 • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
 • Uso non comercial.
 • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.