RadioButton

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • O control RadioButton permite escoller unha opción entre varias posibles.
 • Aconséllase usar este control sempre que se queiran amosar ao usuario múltiples opcións, unha ao carón doutra.
 • En caso contrario débese usar un Spinner (Lista despregable).
 • No layout os RadioButton organízanse dentro dun RadioGroup que vai controlar que non haxa máis dunha opción marcada.

Radiobuttons.png

 • Nota: polas opcións que ofrece a imaxe, tomada de Android SDK, aí debe traballar un galego.


 • RadioGroup herda da clase LinearLayout co cal terá as súas propiedades, entre elas: android:orientation


 • RadioButton herda da clase CompoundButton ao igual que CheckBox. Por tanto, teremos dispoñible a propiedade android:onCLick.

00 Part of Android View Hierarchy.png


Caso práctico

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: RadioButtons. • Dentro do paquete RadioButtons crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_RadioButtons de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Imos crear unha aplicación na que o usuario indique se é ou non maior de idade e que se amose a opción escollida no EditText.XML do Layout

 • Observar como RadioGroup é un layout máis de tipo Linear.
 • Observar como a primeira opción está activada por defecto.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <RadioGroup
 8     android:layout_width="fill_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:orientation="vertical" >
11 
12     <RadioButton
13       android:id="@+id/rbtnMaior18_UD02_01_Radio"
14       android:layout_width="wrap_content"
15       android:layout_height="wrap_content"
16       android:checked="true"
17       android:onClick="controlarIdade"
18       android:text=">18 anos" />
19 
20     <RadioButton
21       android:id="@+id/rbtnMenor18_UD02_01_Radio"
22       android:layout_width="wrap_content"
23       android:layout_height="wrap_content"
24       android:onClick="controlarIdade"
25       android:text="&lt;=18 anos" />
26   </RadioGroup>
27 
28   <EditText
29     android:id="@+id/txtResultado_UD02_01_Radio"
30     android:layout_width="match_parent"
31     android:layout_height="wrap_content"
32     android:hint="Resultado" />
33 
34 </LinearLayout>Código Java

 • Implementamos o método controlarIdade
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.RadioButtons;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.View;
 6 import android.widget.EditText;
 7 
 8 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
 9 
10 public class UD02_01_RadioButtons extends Activity {
11 
12   public void controlarIdade(View view) {
13 
14     EditText caixa = (EditText) findViewById(R.id.txtResultado_UD02_01_Radio);
15 
16     switch (view.getId()) {
17       case R.id.rbtnMaior18_UD02_01_Radio:
18         caixa.setText("Tes máis de 18 anos");
19         break;
20       case R.id.rbtnMenor18_UD02_01_Radio:
21         caixa.setText("Tes menos de 18 anos");
22         break;
23     }
24   }
25 
26 
27   @Override
28   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
29     super.onCreate(savedInstanceState);
30     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__radio_buttons);
31   }
32 }
 • Liña 16: Indagamos que cal é o ID da opción na que se fixo click.


 • Nota: Este código ten un exercicio asociado no Moodle.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).