Redes locais

De MediaWiki
Revisión del 03:55 12 dic 2020 de Joselv (discusión | contribuciones) (→‎Protocolo Ipv6)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Teoría

Clasificación das redes

Topoloxías de rede

Organismos de normalización

Modos de transmisión

Arquitecturas basadas en niveles

Tipos de mensaxe

Protocolos

Dispositivos

Cableado

Ferramientas para análise e estudo das redes

Protocolo IPv4

Protocolo IPv6

Redes sen fíos

VLAN - Redes virtuais de área local

ACL - Listas de control de acceso

NAT - Traducción de direccións

VPN - Redes privadas virtuais

Normas de prevención de riscos laborais e medioambientais

Prácticas

Prácticas de Wireshark

Prácticas de CPT

Compatibles coa versión 7.3.1 de Cisco Packet Tracer


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Redes locais do ciclo de grao medio Sistemas microinformáticos e redes. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.