Spinner

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Un Spinner é unha lista despregable de opcións na que o usuario pode escoller unha delas.

00 spinners form.png


 • Imos comezar usando o Spinner apoiándonos primeiro nun botón de texto.


 • Unha forma estática de definir os datos que van encher o Spinner é usando un arquivo de recursos de tipo String-array:


Caso práctico

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Spinners. • Dentro do paquete Spinners crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_Spinners de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base. • Nunha primeira versión imos crear unha aplicación que permita seleccionar un planeta nun Spiner e logo premendo un botón nos indicará o ítem seleccionado e a súa posición.
Arquivo de recursos: String-Array


 • Ficheiro de recursos: array_planetas.xml.
 • Polo nome do string_array é por onde se vai acceder ao array.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <resources>
 3   <string-array name="planetas_UD02_01_spinner">
 4     <item>Mercurio</item>
 5     <item>Venus</item>
 6     <item>Terra</item>
 7     <item>Marte</item>
 8     <item>Xúpiter</item>
 9     <item>Saturno</item>
10     <item>Urano</item>
11     <item>Neptuno</item>
12   </string-array>
13 </resources>XML do Layout

 • Observar como se crea un Spinner
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4   android:layout_width="match_parent"
 5   android:layout_height="match_parent"
 6   android:orientation="vertical" >
 7 
 8   <Spinner
 9     android:id="@+id/spnPlanetas_UD02_01_spinners"
10     android:layout_width="wrap_content"
11     android:layout_height="wrap_content"
12     android:entries="@array/planetas_UD02_01_spinner" />
13 
14   <Button
15     android:id="@+id/btn_seleccion"
16     android:layout_width="wrap_content"
17     android:layout_height="wrap_content"
18     android:onClick="onButtonClick"
19     android:text="Preme cando selecciones" />
20 
21   <TextView
22     android:id="@+id/txtResultado_UD02_01_spinners"
23     android:layout_width="wrap_content"
24     android:layout_height="wrap_content"
25     android:text="Selecciona un planeta" />
26 
27 </LinearLayout>
 • Liña 12: é onde se vincula o Spinner co recurso tipo array: planetas.
 • Liña 18: chamamos a un método cando se faga Click.Código Java

 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Spinners;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.View;
 6 import android.widget.AdapterView;
 7 import android.widget.Spinner;
 8 import android.widget.TextView;
 9 
10 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
11 
12 public class UD02_01_Spinners extends Activity {
13 
14 
15   public void onButtonClick(View v) {
16     Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spnPlanetas_UD02_01_spinners);
17     TextView txtResultado = (TextView) findViewById(R.id.txtResultado_UD02_01_spinners);
18 
19     txtResultado.setText("Seleccionaches "
20         + spinPlanetas.getSelectedItem()
21         + "\nque está na posición " + spinPlanetas.getSelectedItemId());
22   }
23 
24 
25   @Override
26   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
27     super.onCreate(savedInstanceState);
28     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__spinners);
29 
30   }
31 }
 • Liñas 16,17: Definimos os obxectos nos que recollemos os controis declarados no Layout.
 • Liñas 20,21: Seleccionamos o elemento da lista e a súa posición.Capturar o evento cando se selecciona un ítem

 • Nesta segunda versión vaise deixar que o botón siga realizando a súa función, pero agora cando seleccionemos un ítem que se capture o evento e que na etiqueta indicar cal é o planeta seleccionado e a súa posición.
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Spinners;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.View;
 6 import android.widget.AdapterView;
 7 import android.widget.Spinner;
 8 import android.widget.TextView;
 9 
10 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
11 
12 public class UD02_01_Spinners extends Activity {
13 
14 
15   public void onButtonClick(View v) {
16     Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spnPlanetas_UD02_01_spinners);
17     TextView txtResultado = (TextView) findViewById(R.id.txtResultado_UD02_01_spinners);
18 
19     txtResultado.setText("Seleccionaches "
20         + spinPlanetas.getSelectedItem()
21         + "\nque está na posición " + spinPlanetas.getSelectedItemId());
22   }
23 
24   /**
25   * Neste método asociamos os listener aos view onde queramos xestionar eventos
26   */
27   private void xestionarEventos(){
28 
29     Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spnPlanetas_UD02_01_spinners);
30     spinPlanetas.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
31 
32       @Override
33       public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view,
34                    int pos, long id) {
35         // TODO Auto-generated method stub
36 
37         TextView txtResultado = (TextView) findViewById(R.id.txtResultado_UD02_01_spinners);
38 
39         txtResultado.setText("Seleccionaches "
40             + parent.getItemAtPosition(pos)
41             + "\nque está na posición " + pos);
42 
43       }
44 
45       @Override
46       public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
47         // TODO Auto-generated method stub
48 
49       }
50     });
51   }
52 
53   @Override
54   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
55     super.onCreate(savedInstanceState);
56     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__spinners);
57 
58     xestionarEventos();
59   }
60 }
 • Liña 30: Listener que se chama cando se selecciona un elemento do Spinner
 • Liña 33: O métod onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int pos, long id) é chamado cando se selecciona un item distinto do xa seleccionado.
 • Parámetros:
  • parent: O elemento (AdapterView) onde se fixo a selección.
  • view: A vista que foi selecionada dentro do AdapterView
  • position: A posición da vista dentro do Adaptador.
  • id: Cada ítem pode ter varias filas (neste caso só ten unha) este campo indicaría a fila dentro do ítem
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).