Toast

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Un Toast proporciona un simple feedback de algo que pasa na aplicación a través dunha pequena mensaxe popup.
 • Chámaselle así "Tostada" porque aparece na pantalla do mesmo xeito que as tostadas saltan na torradora cando están feitas.

00 toast.png

 • So usa o espazo que precise a mensaxe e a pantalla actual permanece visible.
 • Desaparecen automaticamente pasado un pequeno espazo de tempo.


 • Para usar o Toast:
1 Context context = getApplicationContext();
2 CharSequence text = "Hello toast!";
3 int duration = Toast.LENGTH_SHORT;
4 
5 Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration);
6 toast.show();
 • Context: é un interface que permite acceder aos recursos da nosa aplicación
 • duration:
  • LENGTH_SHORT: constante que equivale a 2 segundos
  • LENGTH_LONG: constante que equivale a 3,5 segundos


 • As liñas 5 e 6 anteriores poden ser substituídas pola seguinte:
1 Toast.makeText(context, text, duration).show();


Caso práctico

Se non o temos creado antes, crea un paquete de nome UI como un subpaquete do teu paquete principal.
Dentro do paquete UI, crearemos un novo paquete de nome: Toasts. • Dentro do paquete Toasts crear unha nova 'Empty Activity' de nome: UD02_01_Toast de tipo Launcher e sen compatibilidade.
Modifica o arquivo AndroidManifiest.xml e engade unha label á activity como xa vimos na creación do proxecto base.


 • Collendo como base a primeira versión da aplicación dos planetas: U2_12_Spinner.
 • Simplemente agora a nova aplicación ten unha entrada máis ao principio do Spinner Selecciona un planeta.Arquivo de recursos: array_planetas.xml

 • Copiamos o ficheiro array_planetas.xml ubicado en /res/values/ dunha aplicación á outra.
 • Engadimos un ítem ao principio:
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <resources>
 3 
 4   <string-array name="planetas_UD02_01_spinner">
 5     <item>Mercurio</item>
 6     <item>Venus</item>
 7     <item>Terra</item>
 8     <item>Marte</item>
 9     <item>Xúpiter</item>
10     <item>Saturno</item>
11     <item>Urano</item>
12     <item>Neptuno</item>
13   </string-array>
14 
15   <string-array name="planetas_UD02_01_toast">
16     <item>Selecciona un planeta</item>
17     <item>Mercurio</item>
18     <item>Venus</item>
19     <item>Terra</item>
20     <item>Marte</item>
21     <item>Xúpiter</item>
22     <item>Saturno</item>
23     <item>Urano</item>
24     <item>Neptuno</item>
25   </string-array>
26 </resources>O XML do layout

 • É igual ao da aplicación orixinal, cambiando a fonte de datos do spinner e actualizando os id´s dos controis.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
 4   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 5   android:layout_width="match_parent"
 6   android:layout_height="match_parent"
 7   tools:context=".UI.Toasts.UD02_01_Toast">
 8 
 9   <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
10     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
11     android:layout_width="match_parent"
12     android:layout_height="match_parent"
13     android:orientation="vertical" >
14 
15     <Spinner
16       android:id="@+id/spnPlanetas_UD02_01_Toast"
17       android:layout_width="wrap_content"
18       android:layout_height="wrap_content"
19       android:entries="@array/planetas_UD02_01_toast" />
20 
21     <Button
22       android:id="@+id/btnSeleccion_UD02_01_Toast"
23       android:layout_width="wrap_content"
24       android:layout_height="wrap_content"
25       android:onClick="onButtonClick"
26       android:text="Preme cando selecciones" />
27 
28     <TextView
29       android:id="@+id/tvResultado_UD02_01_Toast"
30       android:layout_width="wrap_content"
31       android:layout_height="wrap_content"
32       android:text="Selecciona un planeta" />
33 
34   </LinearLayout>
35 </android.support.constraint.ConstraintLayout>Código Java

 • Ao método da aplicación orixinal engadímoslle un control: se esta seleccionada ou non a posición 0 do Spinner.
 1 package es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.UI.Toasts;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.View;
 6 import android.widget.Spinner;
 7 import android.widget.TextView;
 8 import android.widget.Toast;
 9 
10 import es.cursoandroid.cifprodolfoucha.aprendiendo.R;
11 
12 public class UD02_01_Toast extends Activity {
13 
14   public void onButtonClick(View v) {
15     Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spnPlanetas_UD02_01_Toast);
16     TextView lblResultado = (TextView) findViewById(R.id.tvResultado_UD02_01_Toast);
17 
18     if (spinPlanetas.getSelectedItemId() == 0) {
19       Toast.makeText(this, "Por favor selecciona un planeta",Toast.LENGTH_LONG).show();
20       lblResultado.setText("");
21     } else
22 
23       lblResultado.setText("Seleccionaches "
24           + spinPlanetas.getSelectedItem()
25           + "\nque está na posición "
26           + spinPlanetas.getSelectedItemId());
27   }
28 
29 
30   @Override
31   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
32     super.onCreate(savedInstanceState);
33     setContentView(R.layout.activity_ud02_01__toast);
34   }
35 }
 • Liña 18: Comprobamos se a posición seleccionada no Spinner é a 0 de ser así ...
 • Liña 19: realizamos un Toast.
 • Liña 20: Poñemos a etiqueta a baleiro.Personalizando o Toast

 • O toast é un obxecto da clase Toast que se crea cando chamamos o makeToast.
Unha vez creado podemos acceder as súas propiedades e métodos.
 • Por exemplo:


 • Vexamos un exemplo, baseado no mesmo código do exemplo anterior, no que imos crear un View de tipo TextView que imos asociado a o Toast e tamén imos modificar a posición na que aparece a mensaxe:
PDM toast 4.jpg


 • O código modificado:
 1   public void onButtonClick(View v) {
 2     Spinner spinPlanetas = (Spinner) findViewById(R.id.spnPlanetas_UD02_01_Toast);
 3     TextView lblResultado = (TextView) findViewById(R.id.tvResultado_UD02_01_Toast);
 4 
 5     if (spinPlanetas.getSelectedItemId() == 0) {
 6       Toast toast = Toast.makeText(this, "",Toast.LENGTH_LONG);  // Creamos o obxecto Toast
 7 
 8       TextView viewToast = new TextView(this);  // Creamos un view que imos asociado ao Toast en vez dunha cadea de texto. Podería ser calquera view
 9       viewToast.setText("Por favor selecciona un planeta");
10       viewToast.setTextColor(Color.RED);
11 
12       toast.setGravity(Gravity.TOP|Gravity.RIGHT,10,10); // Cambiamos as propiedades do toast
13       toast.setView(viewToast);
14       
15       toast.show();  // Amosamos o toast
16       lblResultado.setText("");
17     } else {
18 
19       lblResultado.setText("Seleccionaches "
20           + spinPlanetas.getSelectedItem()
21           + "\nque está na posición "
22           + spinPlanetas.getSelectedItemId());
23    }
24   }

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2018).