Servizos en rede

De MediaWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Unidades didácticas

UD1. Instalación e configuración de servizos de configuración dinámica de sistemas

Teoría

Práctica

UD2. Instalación e configuración de servizos de resolución de nomes

Teoría

Práctica

UD3. Instalación e configuración de servizos de transferencia de ficheiros

Teoría

Práctica

Ampliación

UD4. Instalación e configuración de servizos de correo electrónico

Teoría

Práctica

UD5. Instalación e e configuración de servidores web

Teoría

Práctica

UD6. Instalación e configuración de servizos de acceso remoto e administración remota

Teoría e práctica

UD7. Despregamento de redes sen fíos

Teoría

Práctica

UD8. Interconexión de redes

Teoría

Práctica

UD9. Ampliación

Prerrequisitos e correquisitos

  • Uso de máquinas virtuales
  • Coñecementos de sistemas operativos Windows e Linux

Material elaborado polos alumnos

Referencias

Créditos


88x31.png


Estes apuntes foron creados para o módulo profesional Servizos en rede do ciclo de grao medio Sistemas microinformáticos e redes. Creados e editados por José López Villar baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.