Programación de dispositivos móbiles

De MediaWiki
Saltar a: navegación, buscar
Android logo.png

88x31.png


Estes apuntes de Programación en Android están baseados nos manuais de Curso Platega: Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles con Android. Iniciación e Programación avanzada de aplicacións para dispositivos móbiles con Android, creados e editados por Ángel D. Fernandez González e Carlos Carrión Álvarez baixo a licenza Creative Commons 3.0:

  • Copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra, sempre mencionando ós autores.
  • Uso non comercial.
  • Compartir as modificacións baixo a mesma licenza.
Para calquera outro tipo de uso non contemplado na licenza anterior consulte ós autores: Ángel D. Fernández González ou Carlos Carrión Álvarez.


Estes apuntes se fixeron para os cursos de formación do profesorado: Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles con Android. Iniciación e Programación avanzada de aplicacións para dispositivos móbiles con Android
UNIDADE 0: Coñecementos de partida e observacións sobre o materialUNIDADE 1: Instalación JDK, Android SDK e Android Studio. Xestión dispositivosUNIDADE 2: A interface de usuario.


UNIDADE 3: Ciclo de vida, Diálogos e Intents
UNIDADE 4: Adaptadores. MenúsUNIDADE 5: MultimediaUNIDADE 6: Datos PersistentesUNIDADE 7: Threads e AsyncTaskUNIDADE 8: Arquivos XML: análise e procesamento dun arquivo xml.UNIDADE 9: Comunicación: Descarga de arquivos.UNIDADE 10: Empaquetado e distribución. Xeración de arquivos APK.UNIDADE 11: Xeolocalización e aplicación sobre Google Maps.UNIDADE 12: Actualizacións en base ás versións da API Android.Varios

-- Ángel D. Fernández González -- (2018).